Forside

Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark er gået sammen om en fælles certificering af JAR-brugere. Fremadrettet kræver alle regionerne, at rådgivere kun må indtaste i JAR med et gyldigt JAR-certifikat.

Dog gælder følgende:

  • Rådgivere, som på nuværende tidspunkt har skriveadgang til JAR i en konkret region, kan fortsat indtaste ved den region – men ikke ved de øvrige regioner. Regionen, hvor rådgiveren har skriveadgang, kan ved nye opgaver kræve, at rådgiveren erhverver sig et JAR-certifikat.
  • Rådgivere, som har modtaget et JAR-kursusbevis i Region Syddanmark (RSD), behøver ikke at deltage i dette nye kursus.

For ALLE gælder, at JAR-certifikatet (eller kursusbeviset fra RSD) udløber, hvis ikke det er benyttet aktivt i 2 år til sagsbehandling. Certifikatet kan generhverves ved at gennemføre en ny certificeringsopgave, som skal godkendes.

Efter JAR-kurset skal der løses en JAR-certificeringsopgave, som bedømmes.

Hvis opgaven er løst tilfredsstillende, udstedes der et JAR-certifikat.

Opgaver, der afleveres efter afleveringsfristen, vil ikke blive rettet og der vil ikke blive udstedt et JAR-certifikat til kursisten.