Region Hovedstaden

Hver region har tilpassede versioner af tjeklister, der gælder til lokalt brug.

Region Hovedstadens tjekliste kan rekvireres hos Marianna Engberg Pedersen:

Send mail til Marianna Engberg Pedersen