Certificering

Sådan bliver du certificeret til at arbejde i JAR

De fire Regioner i JAR-samarbejdet (Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden) er gået sammen om en fælles certificering af rådgivere der ønsker at arbejde i JAR. Dette betyder, at den enkelte rådgiver ”kun” får lov til at taste i JAR med et gyldigt JAR-certifikat. Dette giver til gengæld adgang til at indtaste i alle regionernes JAR-databaser. Hvis du ikke har benyttet dit JAR-certifikat aktivt i 2 år til sagsbehandling, udløber certifikatet. Certifikatet kan generhverves ved at gennemføre en re-certificeringsopgave.

Hvordan får jeg et JAR-certifikat

For at få JAR-certifikatet skal du udfylde kontaktformularen på jar.dk.  Undervisningsmaterialet skal gennemgås som selvstudium og du skal efterfølgende løse certificeringsopgaven, som tager ca. 1 dags tid at gennemføre. Opgaven skal løses i henhold til Region Syddanmarks minimumsvejledning og skal besvarelsen skal være fremsendt til WSP inden en given dato, som oplyses samtidigt med fremsendelsen af den ovenfor nævnte adgangskode.

WSP vil rette den fremsendte opgave og udstedet et JAR-certifikat, hvis opgavebesvarelsen lever op til forventningerne. Hvis ikke, vil du få besked om, at opgaven har væsentlige mangler som skal rettes op inden for en uge. Den revidere opgave rettes og der vil blive udstedet et JAR-certifikat. Hvis den reviderede opgavebesvarelse ikke lever op til forventningerne vil der ikke blive udstedt JAR-certifikat. Dette gælder i øvrigt også, hvis opgaven ikke afleveres til tiden.

WSP vil rette certificeringsopgaver 6 gange årligt: medio februar, medio april, medio juni, medio august, medio oktober og medio december. I ugen op til fristen for aflevering af certificeringsopgaven vil det være muligt at stille spørgsmål.

Pris for certificering

Prisen for certificeringen er kr. 4.180,- excl. moms som afregnes direkte med WSP.

I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at tilmeldingen er bindende til efter en uge efter tilmeldingen og at der skal betales det fulde kursusgebyr, hvis du melder fra efter dette tidspunkt. Kursister som ikke har betalt til aftalt tid vil blive udelukket fra kurset.

Hvordan bliver jeg recertificeret

For at blive recertificeret udfylde kontaktformularen på jar.dk. Vi vil herefter sende dig en opgave, som skal løses. Det forventes at tage ca. 1 dags tid at løse opgaven og besvarelsen skal være fremsendt til Kirstine Ellehøj Mobil: 40 30 73 91 kirstine.ellehoj@wsp.com  inden en given dato, som oplyses samtidigt med fremsendelsen af opgaven.

WSP vil rette den fremsendte opgave og udstedet et JAR-certifikat, hvis opgavebesvarelsen lever op til forventningerne. Hvis ikke, vil du få besked om, at opgaven har væsentlige mangler som skal rettes op inden for en uge. Den revidere opgave rettes og der vil blive udstedet et JAR-certifikat. Hvis den reviderede opgavebesvarelse ikke lever op til forventningerne vil der ikke blive udstedt JAR-certifikat. Dette gælder i øvrigt også, hvis opgaven ikke afleveres til tiden.

WSP recertificerer løbende og det vil være muligt at stille spørgsmål.

Pris for recertificering

Prisen for recertificeringen er kr. 4.180,- excl. moms som afregnes direkte med WSP.

I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at tilmeldingen er bindende til efter en uge efter tilmeldingen og at der skal betales det fulde kursusgebyr, hvis du melder fra efter dette tidspunkt. Kursister som ikke har betalt til aftalt tid vil blive udelukket fra kurset.